Joanna Zawiúlan-Siuda FOTOGRAFIA/RETUSZ
Absolwentka Fotografii w Krakowskich Szko≥ach Artystycznych.
Specjalizuje siÍ w fotografowaniu ludzi i still life.
Pedantycznie podchodzi do obrůbki zdjÍś i skrupulatnie analizuje kaŅdy piksel.
Publikacje: Lounge Magazine, Elle Decoration, Magazyn Wedding, Magazyn Modne Włosy

Jakub Dziedzic FOTOGRAFIA CYFROWA I KLASYCZNA
Absolwent Akademii Fotografii. Specjalizuje siÍ w fotografii wnÍtrz i reportaŅu.
Potrafi dostrzegaś to czego inni nie widzĻ. Sprawnie operuje lustrzankĻ
i aparatem úrednioformatowym. Mi≥oúnik czarno-bia≥ej fotografii.